Tina Reissmann

Tina Reissmann
{

Rådgivning er bedst, når jeg hjælper klienten med at skabe det gode forlig. Det gode forlig, er når begge parter kan leve med resultatet på en ordentlig og værdig måde.

Labora Legal Advokatfirma

Advokat (H) partner

E-mail: tre@laboralegal.com

Mobiltelefon: +45 23 44 54 26

CVR-nummer: 38 20 29 95

CV

Rådgivning er bedst, når …

jeg hjælper klienten med at skabe det gode forlig. Det gode forlig er – uden at det skal lyde poppet – når begge parter kan leve med resultatet på en ordentlig og værdig måde. Det er, når jeg har inddraget både forretningsmæssige, økonomiske, taktiske, men i lige så høj grad menneskelige hensyn. Og her tænker jeg ikke bare på hensynet til den opsagte medarbejder.

Der kan være lige så store menneskelige hensyn at tage i den øverste ledelse, blandt mellemlederne eller hos den enkelte leder, der skal effektuere en svær beslutning, hvis det er en opsigelse. En klog kollega sagde engang, ”det er alt sammen et spørgsmål om følelser”, og det er faktisk korrekt. I hvert fald det meste af tiden.

Under alle omstændigheder er det min erfaring, at man kommer langt med at vise menneskelig respekt og forståelse for alle sagens parter. At det så naturligvis også er en faglig fornøjelse at lave et godt forlig i den klassiske forstand udelukker ikke det første.

Jeg er gået i retten i næsten 30 år. Det gør jeg, hvis det er nødvendigt. Men som udgangspunkt går jeg målrettet efter de gode aftaler. Naturligvis altid med hensyn til den juridiske og forretningsmæssige rigtige løsning.

Det tætte samarbejde med klienten er altafgørende for at skabe de bedste resultater. Min rådgivning er i høj grad baseret på at forstå, hvem jeg sidder overfor, og hvilken situation min klient befinder sig i. Klienten er i mine tanker – også når den aktive rådgivning ikke finder sted. Jeg byder ind med proaktiv rådgivning, som hjælper klienten præcis, når der er behov – og som sikrer, at intet overses.

Arbejds- og ansættelsesret i Danmark adskiller sig betydeligt fra andre lande. På baggrund af mit mangeårige internationale samarbejde med førende udenlandske specialister i arbejds- og ansættelsesret, og tillige mangeårige rådgivning af internationale koncerner på området, skaber jeg solid forståelse for den danske kultur og de danske regler i et internationalt miljø.

Jeg arbejder med …

danske og internationale virksomheder omkring alle aspekter af arbejds- og ansættelsesret, herunder navnlig omstruktureringer og kollektive afskedigelser samt ansættelse og afskedigelse af direktører og andre ledende medarbejdere. Det har jeg gjort i mere end 20 år.