Person­datapolitik for
sags­deltagere

Persondatapolitik for sagsdeltagere

– for modparter, deltagere, vidner, samarbejdsparter, bipersoner og andre, der indgår i den juridiske og advokatetiske behandling sagen.

Hos Labora Legal tager vi beskyttelsen af dine personlige oplysninger alvorligt, og fortrolighed, tillid og tavshedspligt er en del af vores DNA. Denne privatlivspolitik er målrettet de sagsdeltager, hvis personlige oplysninger, vi behandler som led i vores service og juridiske rådgivning. Denne privatlivspolitik supplerer derfor vores generelle privatlivspolitik, som du kan læse her.

Du kan også kontakte Labora Legal vedrørende vores indsamling og behandling af personoplysninger ved at skrive til csb@laboralegal.com.

Typer af personoplysninger og hvor vi får dem fra

I forbindelse med vores sagshåndtering og henset til vores rådgivningsområder, kan vi indsamle alle typer af personoplysninger om dig fra en række forskellige kilder. Typisk vil oplysningerne indsamles fra vores klient, fra din repræsentant, fra vidner eller andre sagsdeltagere eller dig selv.

Vi vil kun indhente de relevante og nødvendige almindelige personoplysninger om dig til brug for vores service og juridiske rådgivning og bistand.

Vi vil kunne og skulle indsamle og behandle almindelige og/eller følsomme personoplysninger, personumre(mer), samt oplysninger om lovovertrædelser og stafforhold, når det er nødvendigt for sagen og det er til brug for imødegåelse, fastlæggelse eller håndhævelse af et retskrav.

Formål og behandlingshjemmel

Vi behandler kun personoplysninger om dig til brug for juridisk rådgivning af dig, om dig eller imod dig.

I så fald sker behandlingen med behandlingshjemmel, eksempelvis til brug for at et retskrav kan fastlæggelse, gøres gældende eller forsvares, en legitim interesseafvejning i form af fastlæggelse, imødegåelse eller håndhævelse af et retskrav og/eller en retlig forpligtelse  Det kan også være nødvendigt for håndhævelsen af konflikt- og procedureforhold. Afvejningen består i vores klients behov for juridisk rådgivning og imødegåelse, fastlæggelse eller håndtering af et retskrav overfor respekten for den enkelte persons data.

Dine personoplysninger vil som alt overvejende hovedregel være underlagt tavshedspligt, og vi vil ikke videregive dem til andre end hvor der er er en retlig forpligtelse, herunder advokat-etiske regler,  til brug for fastlæggelse, imødegåelse eller håndtering af retskrav  

Sletning

Vi beholder dine personoplysninger så længe, som det er nødvendigt til brug for det relevante formål. Det vil som udgangspunkt sige, at personoplysninger bevares i 25 år, men det kan være kortere eller længere tid. 

Dataansvarlig

Den sagsansvarlige partners advokats advokatselskab vil være dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Rettigheder

Du har som deltager en række rettigheder, eksempelvis ret til indsigt i behandlingen af personoplysninger og ret til at få personoplysninger slettet. Rettighederne kan dog være begrænsede til bestemte situationer eller underlagt visse betingelser, herunder tavshedspligt. For nærmere oplysning om de registreredes rettigheder, herunder anmodning om udøvelse heraf, kan vi henvise til vores politik om registreredes rettigheder.