Jeppe Høyer Jørgensen

Jeppe Høyer Jørgensen
{

Rådgivning er bedst, når jeg har forstået klientens kommercielle og ikkekommercielle behov – og leveret en værdiskabende løsning for klienten.

Labora Legal Advokatfirma

Advokat (L) partner

E-mail: jhj@laboralegal.com

Mobiltelefon: +45 30 10 39 23

CVR-nummer: 38 41 56 23

CV

Rådgivning er bedst, når …

jeg har forstået klientens kommercielle og ikkekommercielle behov – og leveret en værdiskabende løsning for klienten. En værdiskabende løsning skal forstås i bred forstand som en løsning, der balancerer de interesser og ønsker, klienten har, bedst muligt, og hvor jeg har rådgivet på basis af den højeste faglige og kommercielle indsigt og med erfaring i klientens problemstilling.

Min oplevelse er, at den værdiskabende løsning kun opstår, hvis jeg har indsigt i klientens virkelighed.

Jeg har gennem min karriere skrevet en række bøger og underviser jævnligt mine advokatkolleger i en række emner inden for området. Den dybe faglige indsigt, jeg har opnået igennem dette arbejde, har jeg søgt at videreføre i en operationel, tilgængelig og servicebetonet tilgang til klientens behov, sådan at jeg altid rådgiver på højeste faglige niveau, men altid i den kommercielle (og ikkekommercielle) virkelighed, klienten befinder sig.

Jeg arbejder med …

rådgivning af nationale og multinationale virksomheder om alle problemstillinger inden for arbejds- og ansættelsesret, herunder om større omstruktureringer og transaktioner. Jeg rådgiver tillige i kollektive arbejdsretlige forhold og tvister samt offentlige arbejdsretlige forhold og tvister samt i persondatacompliance.