Catrine Søndergaard Byrne

Catrine Søndergaard Byrne
{

Rådgivning er bedst, når jeg kender hele problemstillingen. Så kan jeg i samarbejde med klienten tage hensyn til såvel juridiske som kommercielle aspekter. Det skaber de bedste resultater og sikrer, at den juridisk rigtigste løsning kan forfølges, medmindre den skygger for den kommercielt bedste løsning.

Labora Legal Advokatfirma

Advokat (L) partner

E-mail: csb@laboralegal.com

Mobiltelefon: +45 24 48 92 99

CVR-nummer: 33 10 51 77

CV

Rådgivning er bedst, når …

jeg kender hele problemstillingen. Så kan jeg i samarbejde med klienten tage hensyn til såvel juridiske som kommercielle aspekter. Det skaber de bedste resultater og sikrer, at den juridisk rigtigste løsning kan forfølges, medmindre den skygger for den kommercielt bedste løsning.

Ansættelsesret og persondata handler om mennesker. Det må man have respekt for. Derfor er mit arbejde bedst, når jeg inviteres indenfor i klientens verden. Dér kan jeg med udgangspunkt i klientens situation bidrage til at finde den rigtige løsning for netop denne klient – med udgangspunkt i en årelang erfaring med, hvordan andre klienter har fundet gode løsninger på deres problemstillinger.

For udenlandske virksomheder kan det være vanskeligt at forstå den mere end 100 år gamle danske tradition for arbejdsmarkedsaftaler. De mekanismer, der gør sig gældende i Danmark, har man ikke tilsvarende i andre lande. Jeg kan gennem min erfaring skabe forståelse for denne forhandlingsform i et internationalt miljø. Jeg trækker blandt andet på min erfaring fra et internationalt advokatkontor, hvor jeg dagligt har rådgivet multinationale virksomheder. Hertil kommer min erfaring fra ansættelse hos arbejdsgiver-organisationerne, hvilket giver mig en særlig indsigt i kollektive forhold, som har stor betydning i Danmark. Jeg er ligeledes vant til at håndtere stort set alle typer af problemstillinger i forhold til langt de fleste fagforbund.

Jeg arbejder med …

såvel kollektiv som individuel ansættelsesret på 20. år og har rådgivet om stort set alle aspekter inden for området. Det gælder både som sparringspartner, som juridisk rådgiver og som advokat i retssager, voldgifter og diverse nævn.

Herudover arbejder jeg rigtig meget med persondata. Persondata og juraen omkring persondata fylder allerede meget i de fleste virksomheder. Og det kommer til at fylde endnu mere de kommende år. Jeg har rådgivet mange virksomheder om håndteringen af persondata – såvel rent danske virksomheder som store multinationale koncerner. I Danmark er der i øjeblikket få advokater, som oppebærer den betydeligste internationale certificering som professionel rådgiver inden for persondata i Europa. Jeg har dette certifikat og kan dermed tilbyde virksomhederne en stærk sparringspartner på området.

Jeg elsker at formidle og undervise om det vanskelige emne persondataret, og har stor glæde ved at skabe ro og forståelse hos mine klienter og kursister.

Gennem de senere år har jeg endvidere arbejdet som en del af et betydeligt internationalt netværk inden for persondata, og jeg har deltaget i en lang række forskellige internationale compliance-projekter inden for såvel HR som persondata.